EGOFOOD PRISLISTA


Kostföredrag 60 min                                                         8 500 kr

Kostföredrag 60 min x 3                                                  7 500 kr/föredrag

Viktminskningskurs 8 träffar                                         5 500 kr/deltagare

(minst 10 deltagare)

Utbildningsdag hel- eller halvdag                                  enl. offert

Konsultarvode vid övriga uppdrag                                 1 200 kr/tim


Moms tillkommer med 25 %


Kostrådgivning räknas som friskvård och är en skattefri personalförmån